IKB Nederland varkens UBN controle

Door het invoeren van een UBN (Uniek Bedrijf Nummer) in dit deelnemersregister, kunt u als afnemer van de varkens controleren of het varkensbedrijf gecertificeerd is door Producert volgens de reglementen van IKB Nederland Varkens. Tevens hebben slachterijen, varkenshouders, dierenartsen en andere ketenpartijen op deze manier altijd inzicht in de status van een varkensbedrijf.

In de resultatenlijst kunt u zien of een UBN over een geldig certificaat van IKB Nederland Varkens beschikt. De aanvullende modules waar het bedrijf aan voldoet worden ook in dit register weergegeven.


Zoek op UBN:Resultaat van de UBN controle.Productsoort codes:
B = Biggen / Z = Zeugen / V = Vleesvarkens

Certificaat Product
UBN Status Toepassingsgebied / Module Gecertificeerd Startdatum Einddatum Soort
Zoek op UBN om resultaten te weergeven